top of page

Geleceğin Dış Cepheleri Paneli

Cepheder ve Adalı Cephe Sistemleri’nin ortak yayını olan Geleceğin Dış Cepheleri başlıklı panel, Adalı Cephe Sistemleri’nin instagram sayfasında 06 Aralık Salı Günü Saat 20:00 de gerçekleşti. Canlı yayını Tosca Facade Cephe Danışmanı ve Cepheder Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Arzu Işıklı ile Adalı Cephe Şirket Sahibi Sayın, Ümit Adalı moderatörlüğünde gerçekleşti.Panelde Arzu Işıklı “Cephe kaplamalarından beklenen enerji, ışık geçirgenlikleri ve aydınlatma performansı, Gelecekte kompozit malzeme cephe kaplamalarının kullanım alanları ve Cephe sistemlerinin performans değerleri ve değerlendirilmesi” konu başlıklarına değindi.


Panelde Ümit Adalı, “Cephe güç kontrol camları, Cephe yalıtım kontrol camları ve Cephe montajlama” konu başlıklarına değindi.
Cephe kaplamalarından beklenen enerji, ışık geçirgenlikleri ve aydınlatma performansı

Arzu Işıklı, cephe sistemleri ve performans değerleri statik yeterlilik, ısı geçirgenlik değerleri, hava ve su geçirimsizlik, ses yalıtımı ve güneş kontrolü konuları bir cepheyi tasarlarken önem arz eden konulardır. Mimari cephe projelerinde ve yönetmeliklerin de yapı fiziğine uygun olarak doğru camların doğru katmanlarla seçilerek uygulanması gerekli. Özellikle camlarda gün ışığı kullanımı yapının fonksiyonuna göre belirlenmesi gerekli. Özellikle konut, ticari alanlar ve ofislerde bu yönde seçimler yapılmaktadır dedi.


Gelecekte kompozit malzeme cephe kaplamalarının kullanım alanları

Arzu Işıklı, kompozit cephe kaplamalarında en çok kullanılan levhalardır. Alüminyum kompozit levhalar malzemenin kalınlıkları, yangına tepki sınıfları ve çekirdek kısmının niteliklerine göre kullanılmaktadır. Yapı kimyasalları ve yapıştırma malzemelerinin sürekli gelişmesiyle farklı kompozit kaplama seçenekleri de çıkmaktadır. Bunun yanı sıra doğal taşların da kullanıldığı inceltilmiş kompozit ürünlerde geliştirilmektedir. Yapılarda ahşap görünüm sağlayan kompakt lamina ürünler tercih edilmektedir. Bu ürünlere muadil olarak yüksek yapılarda hafif ve doğal ahşaplardan oluşan cephe kaplama alternatifleri de bulunmaktadır dedi.Cephe sistemlerinin performans değerleri ve değerlendirilmesi

Arzu Işıklı, yapı cephelerinde enerjiyi doğru kullanan, içerdeki kullanıcıya aydınlığı veren ve soğutma yükleri belli sınırlar içerisinde kalan yapı yapmak için güneş kırıcı elemanlar eklenmeli, seçilecek camların aydınlatma kontrolüne göre doğru performanslı cam seçilmesi çok önemli. Konut, otel, hastane gibi projelerin iş modeline göre cam seçilmesi gerekli. Cephe seçimi yaparken işletme maliyetlerini de göz önünde bulundurularak karar verilmesi çok önemli dedi.Kompozit cephe montaj sistemi

Ümit Adalı, Kompozit cephe kaplamalarında özellikle uygulama alt yapı sistemine değindi. Kompozit cephe kaplamalarında ankraj montaj sistemi, vidalı sistem, kertmeli sistem ve çıtalı sistemlerle yapıların yükseklik durumuna göre montaj tercihi yaptıklarını belirtti. Adalı Cephe Sistemleri olarak kompozit cephe montaj sisteminde özellikle vidalı sistem kullandıklarını belirtti. Artık ticari plaza, iş merkezleri ve otel gibi yapılarda da kompozit kaplama tercih edildiğini belirtti.Cephe güç kontrol camları

Ümit Adalı, Adalı Cephe Sistemleri olarak, müşterilerimiz ile ilk görüşmede tasarımdan önce yapının iş modelini, kullanım alanları, lokasyon ve bina yüksekliğine göre tasarıma karar veriyoruz. Yapının okul, hastane, otel veya konut durumuna göre cam seçimleri yapıyoruz. Cam seçerken güç kontrol camları kararı veriyoruz. Cephe özelliklerine uygun olarak tasarlanan güç kontrol camları darbe, dalga, optik bozulma ve gerilme izini yok edererk yüzey gerilimini 690 megapascal basınca dayanıklı camlar seçimleri yaparak yalıtım cam seçeneklerine karar veriyoruz dedi.
Cephe ısı kontrol camları

Ümit Adalı, Adalı Cephe Sistemleri olarak, ısı yalıtım kontrol camlarında ses seviyesinde düşüş ve yoğunlaşmalarda %70’e varan azalma ile iç kenar kısımlarda %65’e varan düzeyde yüksek sıcaklık sağlayan cam seçimleri yaparak plakalar halinde kesilme ve ölçülendirme aşamasına geçiyoruz dedi.Cephe montaj süreçleri

Ümit Adalı, Adalı Cephe Sistemleri olarak cam montaj işlemlerinde camlar arasındaki fuga boşluklarına silikon dolgu yapılarak daha önceden ebadlanan düşey ve yatay taşıyıcı alüminyum profiller ve bağlantı elemanları ile vidalanarak konstrüksiyona montajlama işlemi yapıyoruz. Cam paneller arasında kalan düşey ve yatay boşluklara ısı izolatörleri ve dış fitil contaları takılarak cephe yalıtım işlemini tamamlıyoruz. Dış cephelerde güçlü, ekonomik ve ısı modern cephelere tasarlamaya özen gösteriyoruz dedi.

bottom of page